Προσλήψεις και Διορισμοί

Πρόσληψη εννέα ( 9 ) ατόμων για ανάγκες φύλαξης.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  εννέα ( 9 ​) ατόμων για ανάγκες φύλαξης.Υποβολή αιτήσεων, από 16-02-2017 έως και 28-02-2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν.Λακωνίας- Ν.Μ.Μολάων

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προκηρύσσει:

Προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν.Λακωνίας- Ν.Μ.Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προκηρύσσει:

Σελίδες