Προσλήψεις και Διορισμοί

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ ( 6 ) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ ( 6 ) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ βλ συννημένο αρχείο pdf.

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίων για θέσεις προσωπικού για τις ανάγκες εστίασης και διαχείρισης νοσοκομειακού ιματισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για τις προκηρύξεις ΣΟΧ 1/2018 και ΣΟΧ 2/2018  για τις ανάγκες εστίασης και διαχείρισης νοσοκομειακού ιματισμού πρόκειται να διενεργηθεί κλήρωση στις παρακάτω περιπτώσεις ισοβαθμίας:

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες εστίασης

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης, που εδρεύει στην Σπάρτη του Νομού Λακωνίας και τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν. Μ. – Κ.Υ.

Σελίδες