ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διοικητής του Γενικου Νοσοκομείου Λακωνίας - Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης α/α 

 

Καλογεράκος Νικόλαος , Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας.