ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ –ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤH ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας του Καρδιολογικού Τμήματος της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα όχι πέραν τις 31/08/2022,

Αρχείο: