Α' φάση δημόσιας διαβούλευσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (μηχανημάτων Αιμοδοσίας).

Περιγραφή: 

Ημερομηνία : 05-11-2019

Αρ. Πρωτοκ :   Φ/Λ/17/12610

ΘΕΜΑ:  Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 12610/01.11.2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια προτύπων Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (μηχανημάτων Αιμοδοσίας) ► συσκευής απόξυψης πλάσματος, συγκολλητή πλαστικών σωλήνων ασκών αίματος και συσκευής ζύγισης και ανακίνησης των ασκών αίματος κατά την αιμοληψία.

Η διάρκεια ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από την 5η Νοεμβρίου 2019 έως και την 19η Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                          ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σχόλια

Αγαπητοί Κύριοι, 

Οι παρατηρήσεις της εταιρείας μας σχετικά με την Α΄ φάση Διαβούλευσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Μηχανήματα ΑΙμοδοσίας) έχουν ως εξής:

Στις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές για το είδος 3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ στην προδιαγραφή 2 ζητείται:

«Να έχει απαραίτητα δυνατότητα προκαθορισμού επιθυμητού όγκου του λαμβανομένου αίματος έως 999 ml. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη του, διαφορετικών προεπιλεχθέντων όγκων αίματος.»

Το συγκεκριμένο όριο των 999 ml για τον προς συλλογή όγκο, περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν προσφέρει τίποτα μιας και ο όγκος συλλογής αίματος (βάσει διεθνών και τοπικών οδηγιών και συστάσεων, αλλά και βάσει των ασκών αίματος που χρησιμοποιούνται) είναι στα 450ml +/- 10%. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο ορθός έλεγχος των συλλεχθέντων μονάδων αίματος χρειάζεται προδιαγραφή για την δυνατότητα ζύγισης του ζυγού.

Συνεπώς για λόγους πληρέστερου ανταγωνισμού  προτείνεται όπως η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιηθεί ως εξής:

«Να έχει απαραίτητα δυνατότητα προκαθορισμού επιθυμητού όγκου του λαμβανομένου αίματος έως 550 ml. Δυνατότητα ζύγισης 0-1000 γραμμάρια. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη του, διαφορετικών προεπιλεχθέντων όγκων αίματος.»

 

Με εκτίμηση

Όλγα Λάρδα

Διευθύντρτια Τμήματος Αιμαφαίρεσης / Αιμοδοσίας &

Ενδοσκοπικών Προϊόντων

Αξιότιμοι Κύριοι,

Αναφορικά με το Είδος 3: ΣΥΣΚΕΥΗ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ σελ 3-4 και συγκεκριμένα στο σημείο 6 ζητάτε: "Να έχει μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων στην οποια να απεικονίζονται..."

Η έννοια «οθόνη υγρών κρυστάλλων» φωτογραφίζει προϊόν συγκεκριμένης εταιρείας. Η κάθε παραγωγός εταιρεία διαθέτει μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης αιμοδοσίας. Για τη δημιουργία ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζομένων εταιρειών η οποία θα αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την υπηρεσία σας, ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
«Να έχει μεγάλη οθόνη, στην οποία να απεικονίζεται πριν την έναρξη της αιμοληψίας ο επιθυμητός όγκος αίματος προς συλλογής……..».

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση ή πληροφορία.

 

Με εκτίμηση,

Κατσέλα Αθηνά

Προσθήκη νέου σχολίου