Β' φάση διαβούλευσης τελικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα υγειονομικού υλικού.

Περιγραφή: 

ΘΕΜΑ:  Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

Σχετικά: Το υπ’ αρ. 10997/26-09-2019 πρακτικό της επιτροπής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στην ανάρτηση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού.

Η διάρκεια ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 30η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 9η Οκτωβρίου 2019.

Με το παρόν έγγραφο ολοκληρώνεται η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και δεν γίνονται αποδεκτές νέες προτάσεις – παρατηρήσεις.

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                             ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου