Β' φάση: Τελικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα "Ολικών Αρθροπλαστικών Ισχίου & Γόνατος".

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στην ανάρτηση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ενός «Ολικών Αρθροπλαστικών Ισχίου & Γόνατος».

Η διάρκεια ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 13η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2019.

Με το παρόν έγγραφο ολοκληρώνεται η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ενός «Ολικών Αρθροπλαστικών Ισχίου & Γόνατος» και δεν γίνονται αποδεκτές νέες προτάσεις – παρατηρήσεις.

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                             ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου