Β' φάση: Τελικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα «Ψηφιακού Ω.Ρ.Λ Συστήματος Ενδοσκόπησης».

Περιγραφή: 

ΘΕΜΑ:  Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στην ανάρτηση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ενός «Ψηφιακού Ω.Ρ.Λ Συστήματος Ενδοσκόπησης».

Η διάρκεια ορίζεται σε δεκαπέντε (8) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 23η Ιουλίου 2019 έως και την 30η Ιουλίου 2019.

Με το παρόν έγγραφο ολοκληρώνεται η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ενός «Ψηφιακού Ω.Ρ.Λ Συστήματος Ενδοσκόπησης» και δεν γίνονται αποδεκτές νέες προτάσεις – παρατηρήσεις.

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                             ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου