Α' φάση δημόσιας διαβούλευσης υγειονομικού υλικού.

Περιγραφή: 

ΘΕΜΑ:  Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 7942/16-07-2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού.

Η διάρκεια ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 17η Ιουλίου 2019 έως και την  Αυγούστου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

 

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

Σχόλια

 

                                                                                    Θεσσαλονίκη, 18/7/2019

 

ΠΡΟΣ        : Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης

ΥΠ’ΟΨΙΝ   : Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών λοιπού υγειονομικού υλικού

 

 

ΘΕΜΑ         : Προτάσεις επί της Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια οφθαλμολογικών προϊόντων

 

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών προς διαβούλευση για την προμήθεια προϊόντων «Υγειονομικού Υλικού », με Αρ.Πρωτ.: 7942/16-07-2019 η εταιρεία μας προτείνει τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

 

ΓΙΑ Α/Α 3 και 4

Όσον αφορά το προστατευτικό σπόγγο ασφαλείας στην λόγχη των μαχαιριδίων.

 

Προτεινόμενη Τεχνική Προδιαγραφή:

 • Με προστατευτικό σπόγγο ασφαλείας στην λόγχη του ή το μαχαιρίδιο να είναι σταθερά τοποθετημένο σε πλαστική προστατευτική θήκη.

 

 

*******************

 

Στην αγορά κυκλοφορούν προϊόντα με μικρές διαφοροποιήσεις, τα οποία, όμως, καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες. Εάν οι προδιαγραφές σας προσδιορίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εμμέσως επιλέγονται συγκεκριμένα προϊόντα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ανταγωνισμός και το αποτέλεσμα του επερχόμενου διαγωνισμού να καταλήγει σε υψηλό οικονομικό κόστος για το Νοσοκομείο σας.

 

Με τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούμε στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και στην ομάλη διεξαγωγή επερχόμενων διαγωνιστικών διαδικασίων με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή εταιρειών.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση,

 

 

Διάνα Μοχίντρα

Γεν. Διευθύντρια

 

Αξιότιμε/η Κύριε/α,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας σχετικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 7942/1607-2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την διενέργεια της «Α΄φάσης δημόσιας διαβούλευσης υγειονομικού υλικού»,  η εταιρεία μας συμμετέχει με τις εξής παρατηρήσεις, έχοντας ως σκοπό να συμπεριληφθούν ως επιλογή τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η κόλλα σύγκλισης και στεγανοποίησης τραύματος, για την ορθότερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Στον Α/Α 23 ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, θα θέλαμε να προστεθεί η παρακάτω περιγραφή:

23α) Κόλλα σύγκλισης και στεγανοποίησης τραύματος, με ειδικά πτερύγια θραύσης του φιαλιδίου, ελεγχόμενης ροής, με δύο άκρα ακριβής και ευρείας εφαρμογής ,σε φιαλίδιο των 0,8 gr.

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση,

AXION HEALTH ΕΠΕ.

 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

 

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των προδιαγραφών του είδους 8 που αφορά σε ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΣΠΟΓΟΙ, ΚΑΝΙΣΤΡΑ).

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα είδη 8.1, 8.2 και 8.3 που περιγράφουν σετ σπόγγου, σετ σπόγγου εμποτισμένο με άργυρο και σετ σπόγγου κοιλιάς αντίστοιχα,  των οποίων όμως οι τεχνικές περιγραφές τους περιλαμβάνουν ορισμένα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν προϊόντα συγκεκριμένης εταιρείας άκρως περιοριστικά για τις υπόλοιπες εταιρείες που διαθέτουν τα εν λόγω συστήματα :

 

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα εξής χαρακτηριστικά :

 

 • «με λειασμένους πόρους για μείωση πόνου» (είδη 8.1 και 8.2) ή «με 3-D λειασμένους πόρους» (είδος 8.3), διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω φράση αποτελεί τεχνική λεπτομέρεια, που προϊόντος συγκεκριμένης εταιρείας,  που όμως δεν έχει να κάνει με την ατραυματική αφαίρεση καθώς αυτό βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας  εξαρτάται από το μέγεθος των πόρων του σπόγγου που είναι σε επαφη με την τραυματική επιφάνεια και που για όλες τις εταιρείες είναι 400-600μm. Συνεπώς παρακαλούμε όπως διαγραφεί η εν λόγω φράση.

 

 • «με ιοντικό άργυροομοιγενως κατανεμημένο στη δομή του» (είδος 8.3) , διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω φράση αποτελεί τεχνική λεπτομέρεια, που προϊόντος συγκεκριμένης εταιρείας. Επι της ουσίας όμως  θεωρούμε ότι είναι εκ των ουκ άνευ η αναφορά σε μια τέτοια τεχνική λεπτομέρεια καθώς  το ουσιώδες θέμα είναι η αντιμικροβιακή δράση του σπόγγου. Η εν λόγω ιδιότητα διασφαλίζεται μέσω του πιστοποιητικού CE DESIGN (απαραίτητο για όλα τα προϊόντα κλάσης ΙΙΙ) το οποίο πιστοποιεί ότι  τα προσφερόμενα  προϊόντα έχουν εξετασθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της  Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42 [ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ (Παράγραφος 4)]  ) για προϊόντα κλάσης ΙΙΙ  .

Συνεπώς παρακαλούμε όπως διαγραφεί η εν λόγω φράση.

 

 • Στο είδος 8.3 περιγράφεται σετ σπόγγου κοιλιάς με αναφορά σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν προϊόν συγκεκριμένης εταιρείας όπως:
 1. «να περιέχει 2 σπόγγους πολυουρεθάνης οβάλ»
 2. «4 διαφανείς κολλητικές μεμβράνες»
 3. «3-D λειασμένους πόρους» έχουμε ήδη αναφερθεί
 4. «μορφή σπιράλ»
 5. «η προστατευτική μεμβράνη να εχει ενσωματωμένα τμήματα σπόγγου σε ακτινωτή διάταξη τα οποία κοβονται στο επιθυμητο»
 6. «διάσταση σπόγγου 39χ26χ1,7εκ»

Επειδή η κάθε εταιρεία διαθέτει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την  τεχνογνωσία και το know how του κάθε εργοστασίου παρακαλούμε όπως διαγραφούν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής :

«Σετ σπόγγου κοιλιάς συστήματος αρνητικής πίεσης με ειδική προστατευτική μεμβράνη κοιλιάς, κολλητικές μεμβράνες πολυουρεθάνης, 2 δίσκους αναρρόφησης και συνδετικό σωλήνα»

 

Συνεπώς παρακαλούμε όπως προβείτε στις ανωτέρω αλλαγές  των προδιαγραφών των ειδών 8.1, 8.2 και 8.3  προκειμένου να μπορούν όλες οι εταιρείες του χώρου που διαθέτουν ανάλογα προϊόντα να μπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα στον εν λόγω επικείμενο διαγωνισμό του Νοσοκομείου σας.

Eπίσης παρατηρήσαμε ότι  δεν έχουν συμπεριληφθεί σετ γάζας τα οποία είναι απαραίτητα για σπηλαιώδη έλκη στα οποία ο σπόγγος δεν είναι  δυνατόν λόγω της φύσης του υλικού να τοποθετηθεί. Επιπλεόν η γάζα συντελεί στον καλύτερο έλεγχο της κλινικής κατάστασης του  έλκους καθώς επιτρέπει την παρατήρηση του εξιδρώματος και της αιμορραγίας κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό με την χρήση του σπόγγου λόγω του σκούρου χρώματός του .

Τέλος  παρατηρήθηκε ότι η γάζα προσφέρει λιγότερο πυκνό ιστό κοκκοποίησης χωρίς να αναπτύσσεται μέσα στη δομή της , γεγονός που μπορεί να κάνει τις αλλαγές του επίδεσμου/γάζας λιγότερο οδυνηρές σε σύγκριση με τον σπόγγο.

 

Κατόπιν τούτου σας προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω σετ γάζας :

 

«Σετ επιδέσμων γάζας επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη  νανοτεχνολογίας  για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις S,M,L,XL

«Σετ επιδέσμων γάζας αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας  εμποτισμένο με άργυρο (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης), υδροκολλοειδές και βαζελίνη.  Διαστάσεις S,M,L,XL

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις προτάσεις μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση.

 

Με εκτίμηση,

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

­                                                                                                                                                                                                                  ΠΡΟΣ      

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

(Γ.Ν ΣΠΑΡΤΗΣ & ΓΝ.-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ)

Θέμα:  Σχόλια στη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

             «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Κύριοι,

Σχετικά με τη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 7942/16-07-2019 έγγραφο σας ως προμηθεύτρια εταιρεία και στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και εντός των πλαισίων  του υγιούς ανταγωνισμού της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και τη δυνατότητα της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών, που είναι το ζητούμενο και από την αναθέτουσα αρχή και από τους προμηθευτές,  με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία των συστημάτων αρνητικής πίεσης για την θεραπεία τραυμάτων και ελκών καθώς και διαχείρισης χειρουργικών τομών σας παραθέτουμε τα παρακάτω σχόλια-παρατηρήσεις :

Α/Α 8.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΣΠΟΓΓΟΙ-ΚΑΝΙΣΤΡΑ)

Προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω κατηγοριών σπόγγων με τα αντίστοιχα δοχεία συλλογής εκκρίσεων ως εξής:

  1α. Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης  για σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης VAC με δυνατότητα αυτοματοποιημένων & ρυθμιζόμενων ενεργών κύκλων  ενστάλαξης – εμποτισμού – αναρρόφησης για την  θεραπεία  τραυμάτων και ελκών αποτελούμενο από:

 1. 2 σπόγγους πολυουρεθάνης σπειροειδούς σχήματος με  δομή κυψέλης με πόρους 400 – 600 microns , συνολικών διαστάσεων του ζεύγους:   Small (11 x 7,5 x 3,3cm)  – Medium (18,5 x 14 x 3,3cm)  -  Large (25 x 15 x 3,3cm)
 2.  Αυτοκόλλητο σύστημα δύο σωληνώσεων: α) σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min.  και β) σωλήνωση ενστάλαξης υγρού. Σημείωση : Οι δύο σωληνώσεις στο σετ σπόγγου Large είναι ανεξάρτητες
 3.  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες (καθαρές διαστάσεις 20,7 x 20,7) για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος
 4. Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος
 5. 2 συσκευασίες με πανάκι καθαρισμού της γύρω περιοχής εμποτισμένο με Cavilion  

 1β. Κασέτα χορήγησης διαλύματος  (Απαραίτητη για τη χρήση του ανωτέρω συστήματος)

Σετ αποστειρωμένης κασέτας για την ελεγχόμενης & αυτοματοποιημένη χορήγησης διαλύματος,  συμβατή με την συσκευή VAC ULTA, που αποτελείται από την θήκη ελεγχόμενης χορήγησης  ορού ή αντισηπτικού και σωλήνωση σύνδεσης αφενός με το διάλυμα χορήγησης μέσω ειδικού καθετήρα(spike) και αφετέρου με τη σωλήνωση προσαγωγής στο τραύμα

 

2.   Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης  που αποτελείται από:

 1. Σπόγγο πολυουρεθάνης υδρόφοβο με  δομή κυψέλης με πόρους 400 – 600 microns.

Να διατίθεται σε μεγέθη:

 • Small (10cmX7,5cmX3,2cm)
 • Medium (18cmX12,5cmX3,2cm)
 • Large (26cmX15cmX3,2cm)
 • Extra Large(60cmX30cmX1,5cm)
 1. Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 
 2.  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος.
 3. Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος

 

3. Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης με Άργυρο (Ag) που αποτελείται  

      από:

 1. Σπόγγο πολυουρεθάνης με Άργυρο (Ag)  υδρόφοβο με  δομή κυψέλης με πόρους 400 – 600 microns Να διατίθεται σε μεγέθη Small(10cm X 7,5 cm X 3,2cm)-Medium(18cm X 12,5cm X3,2cm)-Large(26cm X 15cm X 3,2cm)
 2. Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 
 3.  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος.
 4. Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος

 

4. Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης ανοικτής κοιλιάς που να αποτελείται  

 1. Μεμβράνη προστασίας σπλάχνων από σιλικόνη , διάτρητη, με ενσωματωμένο σπόγγο πολυουρεθάνης σε σχήμα 6άκτινου αστεριού με δυνατότητα προσαρμογής στο μέγεθος της κοιλίας
 2. 2 σπόγγους σχήματος οβάλ δακτυλίων πολυουρεθάνης, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών διαστάσεων συνολικά 38 χ 25 χ 3,3 cm  
 3. 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.
 4. Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 

 5. α. Σύστημα διαχείρισης κλειστών χειρουργικών τομών με εφαρμογή αρνητικής πίεσης 125mmHg αποτελούμενο από :

 1. Αφρώδη σπόγγο πολυουρεθάνης 20 χ 6,5 cm  ή 13 χ 6,5 cm με διάμετρο πόρων 400~600microns , καλυμμένο  με  μεμβράνη πολυουρεθάνης . Η  επιφάνεια επαφής αποτελείται από  ατραυματικό πορώδες στρώμα πολυεστερικών ινών και ιόντων αργύρου με  ενσωματωμένη σωλήνωση απαγωγής του εξιδρώματος και  οπτικό δείκτη ελέγχου της αρνητικής πίεσης
 2. Αυτοκόλλητες ταινίες στεγανοποίησης.
 3. Συνδετικό προσαρμογής σωληνώσεων

Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί χειρουργικές τομές με ράμματα, με κλιπς και με κόλλα σύγκλισης δέρματος ενώ ο χρόνος εφαρμογής του είναι από 2 έως και 7 ημέρες.

  5.β.  Σύστημα διαχείρισης κλειστών χειρουργικών τομών Customizable (προσαρμοζόμενου μήκους) με εφαρμογή αρνητικής πίεσης 125mmHg αποτελούμενο από :

 1. Αφρώδη σπονδυλωτό σπόγγο πολυουρεθάνης μήκους 90 cm και διάμετρο πόρων 400~600microns. Η  επιφάνεια επαφής αποτελείται από  ατραυματικό πορώδες στρώμα πολυεστερικών ινών και ιόντων αργύρου καθώς  και υδροκολλοειδή αυτοκόλλητη ταινία
 2. 2 υδροκολλοειδείς ταινίες διαστάσεων 2Χ24cm έκαστη
 3. 4 αυτοκόλλητα πεδία στεγανοποίησης
 4. Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 
 5. Χάρτινος χάρακας

Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί χειρουργικές τομές με ράμματα, με κλιπς και με κόλλα σύγκλισης δέρματος ενώ ο χρόνος εφαρμογής του είναι από 2 έως και 7 ημέρες.

  6.  Σετ δοχείου συλλογής που αποτελείται από κλειστό δοχείο από σκληρό πλαστικό με χωρητικότητα, 300 ml , 500ml & 1000ml  απόλυτα συμβατό με τους παραπάνω σπόγγους, που φέρει:

 α) σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 

β) Στο εσωτερικό ειδικό Gel για μετατροπή του εξιδρώματος σε γέλη

γ) Φίλτρο άνθρακα για έλεγχο των οσμών

δ) αισθητήρα πλήρωσης του δοχείου

ε) εξωτερική διαβάθμιση των ml

 

Όσον αφορά τα αναλώσιμα του συστήματος αρνητικής πίεσης, τα υλικά θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο μηχάνημα VAC για χρήση στο/η συγκεκριμένη ασθενή

Είμαστε  στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε  περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

ΦΑΡΑΝ ΑΒΒΕ

ΑΧΑΙΑΣ 5 & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΤΚ 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ  ΤΗΛ. 2106298430 ΦΑΞ 2106208530

­                                                                                                                       Αθήνα, 02-08-2019 

ΠΡΟΣ                                                                                                   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

(Γ.Ν ΣΠΑΡΤΗΣ & ΓΝ.-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ)

Θέμα:  Σχόλια στη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

             «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Κύριοι,

Σχετικά με τη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 7942/16-07-2019 έγγραφο σας ως προμηθεύτρια εταιρεία και στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και εντός των πλαισίων  του υγιούς ανταγωνισμού της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και τη δυνατότητα της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών, που είναι το ζητούμενο και από την αναθέτουσα αρχή και από τους προμηθευτές,  με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία των συστημάτων αρνητικής πίεσης για την θεραπεία τραυμάτων και ελκών καθώς και διαχείρισης χειρουργικών τομών σας παραθέτουμε τα παρακάτω σχόλια-παρατηρήσεις :

Α/Α 8.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΣΠΟΓΓΟΙ-ΚΑΝΙΣΤΡΑ)

Προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω κατηγοριών σπόγγων με τα αντίστοιχα δοχεία συλλογής εκκρίσεων ως εξής:

  1α. Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης  για σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης VAC με δυνατότητα αυτοματοποιημένων & ρυθμιζόμενων ενεργών κύκλων  ενστάλαξης – εμποτισμού – αναρρόφησης για την  θεραπεία  τραυμάτων και ελκών αποτελούμενο από:

 1. 2 σπόγγους πολυουρεθάνης σπειροειδούς σχήματος με  δομή κυψέλης με πόρους 400 – 600 microns , συνολικών διαστάσεων του ζεύγους:   Small (11 x 7,5 x 3,3cm)  – Medium (18,5 x 14 x 3,3cm)  -  Large (25 x 15 x 3,3cm)
 2.  Αυτοκόλλητο σύστημα δύο σωληνώσεων: α) σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min.  και β) σωλήνωση ενστάλαξης υγρού. Σημείωση : Οι δύο σωληνώσεις στο σετ σπόγγου Large είναι ανεξάρτητες
 3.  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες (καθαρές διαστάσεις 20,7 x 20,7) για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος
 4. Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος
 5. 2 συσκευασίες με πανάκι καθαρισμού της γύρω περιοχής εμποτισμένο με Cavilion  

 1β. Κασέτα χορήγησης διαλύματος  (Απαραίτητη για τη χρήση του ανωτέρω συστήματος)

Σετ αποστειρωμένης κασέτας για την ελεγχόμενης & αυτοματοποιημένη χορήγησης διαλύματος,  συμβατή με την συσκευή VAC ULTA, που αποτελείται από την θήκη ελεγχόμενης χορήγησης  ορού ή αντισηπτικού και σωλήνωση σύνδεσης αφενός με το διάλυμα χορήγησης μέσω ειδικού καθετήρα(spike) και αφετέρου με τη σωλήνωση προσαγωγής στο τραύμα

 

2.   Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης  που αποτελείται από:

 1. Σπόγγο πολυουρεθάνης υδρόφοβο με  δομή κυψέλης με πόρους 400 – 600 microns.

Να διατίθεται σε μεγέθη:

 • Small (10cmX7,5cmX3,2cm)
 • Medium (18cmX12,5cmX3,2cm)
 • Large (26cmX15cmX3,2cm)
 • Extra Large(60cmX30cmX1,5cm)
 1. Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 
 2.  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος.
 3. Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος

 

3. Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης με Άργυρο (Ag) που αποτελείται  

      από:

 1. Σπόγγο πολυουρεθάνης με Άργυρο (Ag)  υδρόφοβο με  δομή κυψέλης με πόρους 400 – 600 microns Να διατίθεται σε μεγέθη Small(10cm X 7,5 cm X 3,2cm)-Medium(18cm X 12,5cm X3,2cm)-Large(26cm X 15cm X 3,2cm)
 2. Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 
 3.  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος.
 4. Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος

 

4. Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης ανοικτής κοιλιάς που να αποτελείται  

 1. Μεμβράνη προστασίας σπλάχνων από σιλικόνη , διάτρητη, με ενσωματωμένο σπόγγο πολυουρεθάνης σε σχήμα 6άκτινου αστεριού με δυνατότητα προσαρμογής στο μέγεθος της κοιλίας
 2. 2 σπόγγους σχήματος οβάλ δακτυλίων πολυουρεθάνης, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών διαστάσεων συνολικά 38 χ 25 χ 3,3 cm  
 3. 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.
 4. Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 

 5. α. Σύστημα διαχείρισης κλειστών χειρουργικών τομών με εφαρμογή αρνητικής πίεσης 125mmHg αποτελούμενο από :

 1. Αφρώδη σπόγγο πολυουρεθάνης 20 χ 6,5 cm  ή 13 χ 6,5 cm με διάμετρο πόρων 400~600microns , καλυμμένο  με  μεμβράνη πολυουρεθάνης . Η  επιφάνεια επαφής αποτελείται από  ατραυματικό πορώδες στρώμα πολυεστερικών ινών και ιόντων αργύρου με  ενσωματωμένη σωλήνωση απαγωγής του εξιδρώματος και  οπτικό δείκτη ελέγχου της αρνητικής πίεσης
 2. Αυτοκόλλητες ταινίες στεγανοποίησης.
 3. Συνδετικό προσαρμογής σωληνώσεων

Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί χειρουργικές τομές με ράμματα, με κλιπς και με κόλλα σύγκλισης δέρματος ενώ ο χρόνος εφαρμογής του είναι από 2 έως και 7 ημέρες.

  5.β.  Σύστημα διαχείρισης κλειστών χειρουργικών τομών Customizable (προσαρμοζόμενου μήκους) με εφαρμογή αρνητικής πίεσης 125mmHg αποτελούμενο από :

 1. Αφρώδη σπονδυλωτό σπόγγο πολυουρεθάνης μήκους 90 cm και διάμετρο πόρων 400~600microns. Η  επιφάνεια επαφής αποτελείται από  ατραυματικό πορώδες στρώμα πολυεστερικών ινών και ιόντων αργύρου καθώς  και υδροκολλοειδή αυτοκόλλητη ταινία
 2. 2 υδροκολλοειδείς ταινίες διαστάσεων 2Χ24cm έκαστη
 3. 4 αυτοκόλλητα πεδία στεγανοποίησης
 4. Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 
 5. Χάρτινος χάρακας

Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί χειρουργικές τομές με ράμματα, με κλιπς και με κόλλα σύγκλισης δέρματος ενώ ο χρόνος εφαρμογής του είναι από 2 έως και 7 ημέρες.

  6.  Σετ δοχείου συλλογής που αποτελείται από κλειστό δοχείο από σκληρό πλαστικό με χωρητικότητα, 300 ml , 500ml & 1000ml  απόλυτα συμβατό με τους παραπάνω σπόγγους, που φέρει:

 α) σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min. 

β) Στο εσωτερικό ειδικό Gel για μετατροπή του εξιδρώματος σε γέλη

γ) Φίλτρο άνθρακα για έλεγχο των οσμών

δ) αισθητήρα πλήρωσης του δοχείου

ε) εξωτερική διαβάθμιση των ml

 

Όσον αφορά τα αναλώσιμα του συστήματος αρνητικής πίεσης, τα υλικά θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο μηχάνημα VAC για χρήση στο/η συγκεκριμένη ασθενή

Είμαστε  στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε  περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

ΦΑΡΑΝ ΑΒΒΕ

ΑΧΑΙΑΣ 5 & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΤΚ 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ  ΤΗΛ. 2106298430 ΦΑΞ 2106208530

Προσθήκη νέου σχολίου