Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα αποτελείται από 1 εξωτερικό ιατρείο που λειτουργεί καθημερινές πλην Δευτέρας.

Στελεχώνεται από 1 Διευθυντή Ιατρό Γαστρεντερολόγο και μια νοσηλεύτρια

  • Καλαποθάκος Παναγιώτης (Διευθυντής)

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2731093117