Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα υποκαταστήματα των τραπεζών με έδρα τις πόλεις Σπάρτης και Μολάους που δύνανται να εξυπηρετήσουν συνολικά και τις δύο διασυνδεόμενες Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, για την με ιδιαίτερους όρους τριετή συμβατική τήρηση της Ταμειακής Διαχείρισης των κεφαλαίων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «Προστατευτικών Διαχωριστικών Γραφείων» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας παρακλίνιων κομοδίνων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Ανάρτηση Τελικών Προδιαγραφών έπειτα από Διαβούλευση για την «Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό, καρδιολογικό, μαιευτικό)» του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV: 39511106-8)» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» της Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες