Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Οδοντιατρικών Ειδών (CPV:33141800-8 Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά)».

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία της «Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού)» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης. Λήξη υποβολής προσφορών:09-07-2020.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ακτινολογικών Φίλμ» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων οφθαλμολογικής χρήσης για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (COVID-19) ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ)

Σελίδες