Διενέργεια Διαπραγματεύσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 "για την ανάδειξη χορηγητών Ελαιολάδου & Βουτύρου"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 "για την ανάδειξη χορηγητών γαλακτοκομικών ειδών διατροφής"

Διευκρίνηση της υπ’ αρ. 6/2014 διακήρυξης για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ

Διαπραγμάτευση με δημοσίευση για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας με συνοδό εξοπλισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά και αντιδραστήρια χωρίς συνοδό εξοπλισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Σελίδες