Διενέργεια Διαπραγματεύσεων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 16/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν, ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Σελίδες