Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ TAEMA, OSIRIS 2

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών παρακολούθησης κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο (οξύμετρα), και καλωδίων για τα Monitor MIDRAY RM8000 EXPRESS για την Ν. Μ. Σπάρτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Σελίδες