Διαγωνισμοί

ΥΠ'ΑΡ.27 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. 24/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΩN ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών ασφαλούς απομάκρυνσης εξοπλισμού από τις αποθήκες του Νοσοκομείου προς καταστροφή ή ανακύκλωση» της Ν.Μ. Μολάων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. 23/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.11/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ& Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Σελίδες