Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης. Λήξη υποβολής προσφορών:09-07-2020.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ακτινολογικών Φίλμ» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων οφθαλμολογικής χρήσης για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (COVID-19) ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αντικουνουπικών Συσκευών και Ανταλλακτικών Φιαλιδίων του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Σελίδες