Διαγωνισμοί

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού και Λαμπτήρων της Ν.Μ. Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής» (Γαλακτοκομικά Προϊόντα & Είδη Παντοπωλείου) της Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες