Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «την προμήθεια ανταλλακτικών και την διενέργεια εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών της κλιματιστικής μονάδας» της Ν.Μ. Μολάων (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.εξοπλισμού για τη Μοριακή Διάγνωση PCR και το θάλαμο νηματικής ροής (σύστημα αδρανοποίησης του ιού & σταθεροποιητή τάσης) για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας διατάξεων αναισθησίας & ανάνηψης για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας συστημάτων επούλωσης τραυμάτων μέσω αρνητικής πίεσης για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης.

Σελίδες