Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «Προστατευτικών Διαχωριστικών Γραφείων» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας παρακλίνιων κομοδίνων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV: 39511106-8)» της Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες