Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια στείρων οφθαλμικών διαλυμάτων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ <<ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ (ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 25/2019)>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια περιχειρίδων συμβατών με το monitor Mindray PM-8000 express για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλικών (ανοξείδωτων) ωτοσκοπίων για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Σελίδες