Διαβουλεύσεις

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ.

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Σάκων Συλλογής, Συλλεκτών και Καθετήρων».

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ " ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ".

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους συστήματος απολύμανσης και ελέγχου της ποσότητας χλωρίου του νερού της κεντρικής δεξαμενής της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Εργαλείων Χειρουργείου – Συρραπτικών»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης ηλιοθερμικού συστήματος παράγωγης ζεστού νερού χρήσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Φυσικοθεραπευτηρίου της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

Α' Φάση: Δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ''Εργαλείων Χειρουργείου - Συρραπτικών''

Σελίδες