Διαβουλεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ"

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ"

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ"

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, για Καταψύκτη Μονάδων Πλάσματος & Ψυγείου Αιμοδοσίας για Ασκούς Αίματος.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ.

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα), για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης & βουβωνοκήλης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ"

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα), για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης & βουβωνοκήλης.

Ανάρτηση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των ραντεβού του Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης & Ν.Μ Μολάων) .

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών λαπαροσκοπικών εργαλείων μιας χρήσης.

Σελίδες