Διαβουλεύσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Αιμοστατικός Ιμάντας – Tourniquet, Μετωπιαίο Κάτοπτρο & Χειρουργικά Εργαλεία)

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Παθολογικού τμήματος και Φυσικοθεραπευτηρίου» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Καρδιολογικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Οφθαλμολογικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ουρολογικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ακτινολογικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» της Ν.Μ. Μολάων.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας "Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού" του Γ. Ν. Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης.

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια διάφορου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Σελίδες