Δελτία Τύπου

Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης θέλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του προς το  Ίδρύμα «Σταύρος Νιάρχος»

Προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν.Λακωνίας- Ν.Μ.Μολάων

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προκηρύσσει:

Προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν.Λακωνίας- Ν.Μ.Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προκηρύσσει:

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ  Ε.Σ.Υ.  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ):

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ     ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ  ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ):

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

Σελίδες