Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Aξιολόγηση των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020

Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα όπως αυτά εκδόθηκαν από την Επιτροπή  Αξιολόγησης των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020 του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

Θα διενεργηθεί Δημόσια Κλήρωση την Τετάρτη 11/3/2020 και ώρα 09:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας της Ν.Μ. Σπάρτης  για τους ισοβαθμούντες στις Ανακοινώσεις ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020 ώστε να ολοκληρωθεί η σειρά κατάταξης. Μπορούν να παρευρεθούν όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν.

Σελίδες